Πρόγραμμα Β Κατηγορίας Λέσβου

Α ΓΥΡΟΣ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ

13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΣΤΥΨΗΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΕΡΕΣΟΥ

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΕΤΡΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019"ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΙΠΠΕΙΟΥ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Β’ Κατηγορία Λέσβου2018-2019ΦΙΛΙΑΣ

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ