Άδεια Εισόδου στην Τεχνική Περιοχή Προπονητών Σωματείων (Update 22/2/2022)

Share:

Ενημερώνουμε τα σωματεία δυνάμεώς μας που λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα Α Τοπικό Λέσβου, Α Τοπικό Λήμνου, Β Τοπικό Λέσβου και Πρωταθλήματα Υποδομών Λέσβου ότι το Δ.Σ της ΕΠΣΛ στη συνεδρίαση του στις 10/2/2022 λαμβάνοντας υπόψη:

α) τον κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ 2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) την εισήγηση με αριθμό  12/27.09.2021  της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΟ η οποία εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την εξαίρεση από πρόσληψη διπλωματούχου προπονητή  μετά από το αίτημα της ΕΠΣ Λέσβου με αριθμό πρωτ.994/20.09.2021

γ) την εισήγηση 15/10.11.2021  της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΟ η οποία εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ μετά από το αίτημα της ΕΠΣ Λέσβου με αριθμό 1047/04.10.2021

δ) την απόφαση με αριθμό 2/5-10-2021 από το Δ.Σ της ΕΠΣ Λέσβου

Αποφάσισε τα παραπάνω σωματεία να συμμορφωθούν σύμφωνα με τα παρακάτω που ακολουθούν  έως τις 28/02/2022. Έως τις 28/02/2022 οι δηλωμένοι προπονητές μπορούν να εισέρχονται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στους διαιτητές.

 

Τα σωματεία που δεν θα τηρούν τα παρακάτω θα παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή και θα εφαρμόζεται ο Κ.Α.Π, ο κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ και οι Προκηρύξεις της ΕΠΣ Λέσβου.

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι :

Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικό Λέσβου και Πρωταθλήματα Υποδομών θα πρέπει:

 Oι προπονητές που να έχουν δίπλωμα UEFA C και ανώτερο, με ταυτότητας τριετίας σε ισχύ από την ΕΠΟ.

Οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για άδεια εισόδου στην Τεχνική Περιοχή του αγωνιστικού χώρου. 

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πατήστε εδώ.

 

Θα πρέπει όλα τα σωματεία να αποστείλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα σε email ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη.

Τα σωματεία  που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β Τοπικής Λέσβου και  Α΄ Τοπικής Λήμνου θα πρέπει να συνεργάζοναται με :

 

α) Προπονητές που θα έχουν δίπλωμα UEFA C και ανώτερο, με ταυτότητας τριετίας σε ισχύ από την ΕΠΟ.

Οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για άδεια εισόδου στην Τεχνική Περιοχή του αγωνιστικού χώρου. 

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πατήστε εδώ.

Θα πρέπει όλα τα σωματεία να αποστείλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα σε email ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη.

 

β) Εμπειροτέχνες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 

  • Αίτηση προς ΕΠΣ Λέσβου.  θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
  • Βιογραφικό  στο οποίο θα αναφέρεται η ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο, ως ποδοσφαιριστής – προπονητής.
  • Φωτογραφία τύπου ταυτότητα (να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε jpeg)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση για την παρακολούθηση σεμιναρίου βοηθειών βοηθειών
  • Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στο λογαριασμό της ΕΠΣΛ (ΙΒΑΝ GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509) που για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ορίστηκε στα 50€.
  • Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email της ΕΠΣ Λέσβου.

Σημείωση : Η αίτηση για «Άδειας Εισόδου εμπειροτέχνη»  για την είσοδο του εντός αγωνιστικού χώρου ώστε να δίνει οδηγίες στην τεχνική περιοχή θα εξεταστεί από την Επιτροπή πρωταθλήματος και προπονητών.

 (Μόνο όσοι δεν έχουν δίπλωμα προπονητή μπορούν να αιτηθούν  την σχετική άδεια εμπειροτέχνη).

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ