Ανακοίνωση Τεχνικής επιτροπής Μικτών

Share:

Η Τεχνική επιτροπή Μικτών ενημερώνει σχετικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση δελτίο ΕΠΟ για τις κατηγορίες Κ14 και Κ12.

1) Αίτηση μεταβολών (Ελληνική). Συναίνεση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής και ιατρού τα οποία βρίσκονται στην πίσω όψη της αίτησης.

2) Πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία σφραγισμένη από τον εκάστοτε Δήμο.

3) Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων του παίκτη, στην οποία θα είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του κηδεμόνα και του παίκτη (στο ίδιο έντυπο δύο θεωρήσεις υπογραφών).

Όλα τα ανωτέρω κατατίθενται από την εκάστοτε ομάδα σε συνεργασία με τους κηδεμόνες στην ΕΠΣ Λέσβου.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ