Ανακοίνωση Τεχνικής επιτροπής Μικτών

Share:

Η Τεχνική επιτροπή Μικτών ενημερώνει σχετικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση δελτίο ΕΠΟ για τις κατηγορίες Κ14 και Κ12.

1) Αίτηση μεταβολών (Ελληνική). Συναίνεση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής και ιατρού τα οποία βρίσκονται στην πίσω όψη της αίτησης.

2) Πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία σφραγισμένη από τον εκάστοτε Δήμο.

3) Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων του παίκτη, στην οποία θα είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του κηδεμόνα και του παίκτη (στο ίδιο έντυπο δύο θεωρήσεις υπογραφών).

Όλα τα ανωτέρω κατατίθενται από την εκάστοτε ομάδα σε συνεργασία με τους κηδεμόνες στην ΕΠΣ Λέσβου.

Διαβάστε επίσης...

Αναστολή Λειτουργίας Γραφείων ΕΠΣ Λέσβου έως 31/08/2021
Για οτιδήποτε χρειαστείτε επικοινωνήστε στο email: epslesvou@hotmail.com

Για προμήθεια αιτήσεων μεταβολών 2021-2022 κατόπιν ραντεβού ΜΟΝΟ και

συμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί.

Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ