Ανακοίνωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Λέσβου

Share:

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία που προέκυψε με την ΠΕΠΠ (τα έγγραφα με Αριθ.Πρωτ. 2 / 14-1-2020 και Αριθ.Πρωτ. 33 / 29-1-2020) και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έγιναν από την Ε.Π.Ο., μέχρι 31/12/2019, σχετικά με τις ανανεωτικές σχολές για τα διπλώματα προπονητών, τις επανεξετάσεις για τις σχολές UEFA «Β» & «C», ισχύουν πλέον τα παρακάτω:

α. Δεν μπορούν από 30/06/2020 (καταληκτική ημερομηνία) να είναι μέλη συνδέσμων προπονητών, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν δίπλωμα προπονητή, αλλά κατέχουν πιστοποίηση UEFA «C». Σε περίπτωση δε, που δεν θα μπορέσουν μέχρι 30/06/2020 να αποκτήσουν δίπλωμα προπονητή, πρέπει να διαγραφούν από το Μητρώο μελών μας και της Π.Ε.Π.Π . Στην περίπτωση μελών με πιστοποίηση UEFA «Β» τα οποία δεν είχαν έως 31/12/2019 αποκτήσει το αντίστοιχο δίπλωμα , πρέπει στο εξής να διαγραφούν από το μητρώο μελών του Συνδέσμου προπονητών και της Π.Ε.Π.Π. και πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου σχολή UEFA «C» εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να κατέχουν την ιδιότητα προπονητή.

β. Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι πιστοποιημένοι προπονητές UEFA «C», που δεν βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης, δηλαδή αυτοί που έχουν φοιτήσει σε σχολές UEFA «C», μέχρι 31/12/2017 και δεν έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα επανεξέτασης, δηλαδή δύο φορές σε ένα μάθημα, η δεν έχουν δώσει καθόλου για επανεξέταση, μέχρι 31/12/2019, μπορούν να εξαντλήσουν το δικαίωμά τους (την επανεξέταση) μέχρι 30/06/2020, σε σχολές που θα διοργανώσει η ΕΠΟ, κατόπιν σχετικής αίτησης με email προς την ΕΠΟ. Όσοι από τους παραπάνω προπονητές, δεν εξαντλήσουν το δικαίωμα της επανεξέτασης μέσα στο χρονικό διάστημα έως και 30/06/2020 ή όσοι αποτύχουν στην επανεξέταση, χάνουν την πιστοποίηση UEFA «C» και εάν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ως προπονητές, πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου σχολή UEFA «C».

γ. Οι προπονητές που οφείλουν, την συνδρομή τους, στους συνδέσμους μας, για χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους , πρέπει να διαγραφούν , με απόφαση της Ε.Ε. του Συνδέσμου μας και της Π.Ε.Π.Π., από την δύναμη του συνδέσμου μας, σύμφωνα με το καταστατικό. Οι εν λόγω προπονητές δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα των μελών, όπως προβλέπεται στα καταστατικά των συνδέσμων, μέχρι την εξόφληση, των οικονομικών τους υποχρεώσεων και την εκ νέου εγγραφή τους. Μέλος της ΠΕΠΠ

2. Ομοίως σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου μας και της ΠΕΠΠ. θα πρέπει να διενεργήσουμε εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συνδέσμου μας, μέσα στο χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου (2020). Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για εκλογές και Γ.Σ εντός του τρέχοντα μήνα για την ενημέρωση σας.

3. Κατόπιν των παραπάνω, και επειδή επείγει η αποστολή του νέου Μητρώου Μελών του Συνδέσμου μας στην ΠΕΠΠ, μετά από σχετική διασταύρωση των στοιχείων των μελών-προπονητών μας, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε (ή αποστείλετε με ηλεκτρονικό μέσο) αντίγραφα των διπλωμάτων σας (που έχετε στην κατοχή σας) και ιδιαίτερα όσοι συμμετείχατε στις πρόσφατες σχολές επανεξέτασης UEFA «C» και «B» ή να ενημερώσετε σχετικά για την έκβαση των επανεξετάσεων σας , ούτως ώστε να προβούμε στις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

4. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία, μπορούν τα μέλη να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι 20/2/2020 με τον Πρόεδρο (Γιάννης Βόϊκος τηλέφωνο επικοινωνίας 6932848335) ή τον Γραμματέα (Θανάσης Τσίγκας, τηλέφωνο επικοινωνίας 6936566249).

 

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 18ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ EURO 2004, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΣΛ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 19:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΠΣΛ.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ