ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ OUEFA C

Share:

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου εξασφάλισε την δυνατότητα λειτουργίας Σχολής Προπονητών OUEFA C στο α’ εξάμηνο του 2016 στην Μυτιλήνη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω σχολή θα πρέπει μέχρι 20-01-2016 να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της ΕΠΣΛ και μέχρι 10-02-2016 να καταθέσουν στο λογαριασμό της ΕΠΣΛ το προβλεπόμενο παράβολο των 500€.

Στην επιλογή θα ισχύσει αυστηρά η σειρά κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον διευθυντή της ΕΠΣΛ κ. Παράσχο Λάσκαρη στα τηλέφωνα 22510-22210 και 6977602261.

 • ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣΛ που συνδιοργανώνει την σχολή με την ΕΠΟ.
 2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
 4. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
 5. Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου τουλάχιστον.
 6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 7. Κατάθεση παραβόλου 500,00€ (Τράπεζα Πειραιώς 5709-27361-509) αναφέροντας την αιτιολογία (παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA C).

Η αίτηση δεν γίνεται δεκτή αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο έντυπο).
 2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος (απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
 5. Υπεύθυνη δήλωση παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων.
 6. Βεβαίωση μέλους σε συνδεσμο προπονητών.
 7. Κατάθεση παράβολου 200,00€.
 8. Η κατάθεση θα γίνει στο λογαριασμό της ΕΠΣΛ 5709-027361-509 αναφέροντας την αιτιολογία (παράβολο έκδοσης ταυτότητας τριετίας).

Δεν γίνονται δεκτά ελλιπή δικαιολογητικά.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ