Αντικαταστάσεις Δελτίων και Μεττεγραφές

Share:

Προς όλα τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Κύπελλο Λέσβου και θα αγωνιστούν στην Α φάση της διοργάνωσης πρέπει ΑΜΕΣΑ να καταθέσουν τις αιτήσεις μεταβολών για να αντικαταστήσουν και να επανεκδώσουν τα παλιά δελτία αορίστου χρόνου (πορτοκαλί χρώματος) σε νέα δελτία ορισμένου χρόνου (άσπρου χρώματος). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητα σύμφωνα με την κατάθεση των δελτίων  (ημερομηνία αποστολή email κάθε δελτίου) με ότι αυτό συνεπάγεται (άρθρο 21 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Κ.Α.Π)

Ποδοσφαιριστής που δεν κατέχει ΑΣΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟ δεν δύναται να αγωνίζεται.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για επανεκδόσεις:

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :

1) Έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

α) Αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι πλέον υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της επανέκδοσης, η οποία θα είναι τριετίας, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη (σωματείο και ποδοσφαιριστής ή κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος). Τότε διαγράφεται το τετράγωνο με τον αριθμό 3 και στο σημείο που ζητείται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του, εκεί ως έναρξη σημειώνεται η ημερομηνία κατάθεσής του στην Ένωση και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2024.

1) ΕΓΧΡΩΜΗ φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή για να είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία του.

2) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη καταθέσει (τα έντυπα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Λέσβου στο Μενού Εγγραφα για Σωματεία). Αν έχει ήδη κατατεθεί, ΔΕΝ απαιτείται.

3) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου (σε μέγεθος), ίδια με αυτή που έχει επικολληθεί στο έντυπο μεταβολών.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δικηγόρο, καθώς επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του, από δικηγόρο.

5) Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δικηγόρο.

Το παράβολο για την επανέκδοση του δελτίου παλαιού τύπου (πορτοκαλί) σε νέου τύπου (ΑΣΠΡΟ) των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με λήξη 30-06-2024 (τριετίας) έχει κόστος 5,00 €.

Τα δελτία προς αντικατάσταση συνοδεύονται από πίνακα (κατάσταση που σας έχει αποσταλλεί)  στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ποδοσφαιριστή.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Διευκρινίζεται ότι οι φωτοτυπίες ταυτοτήτων και οι Κάρτες Υγείας των ποδοσφαιριστών, δικαιολογητικά απαραίτητα για τις παραπάνω μεταβολές θα πρέπει να είναι ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ για να είναι ευδιάκριτες οι φωτογραφίες και τα αναγραφόμενα στοιχεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά σε δελτία ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να αποστέλλεται ερώτημα στη διεύθυνση epslesvou@hotmail.com.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ