Αποτελέσματα Γ Εθνική 7ος Όμιλος

22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"

20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ

20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ

19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"

13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGround
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / Αποτελέσματα LeagueΣεζόνGroundΆρθρο
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019"ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019Α' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γ΄Εθνική - 6ος όμιλος2018-2019ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ