Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας ΕΠΣ Λέσβου 30/06/2021

Share:

Πραγματοποιήθηκαν στις  30/06/2021 το απόγευμα η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Σ ΛΕΣΒΟΥ στο χώρο του Ενωσιακού Γηπέδου Θερμής για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής & Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το παρόν έδωσαν και ψήφισαν  αντιπρόσωποι και από τα 8 σωματεία που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, βάση της απόφασης και του σχετικού επικυρωμένου καταλόγου σωματείων  της Γ.Γ.Α.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν βάση του νέου αθλητικού νόμου, όπου  προβλεπόταν ξεχωριστή εκλογή Προέδρου και ξεχωριστή εκλογή των  υπολοίπων  Μελών της Ε.Ε.

Ως νέος πρόεδρος της Ε.Ε. εκλέχθηκε ο κ. Κυριάκος Πετρέλλης.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 8 σωματεία

Έγκυρα ψηφοδέλτια   8

Άκυρα ψηφοδέλτια     0

Λευκά                         0

Σύνολο                       0

 

Οι υποψήφιοι έλαβαν τις  κάτωθι ψήφους:

 

Πρόεδρος

Κ.ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ                   8 ψήφοι

 

Τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σ. ΓΡΥΠΠΙΩΤΗΣ                    7 ψήφοι

Π. ΒΕΡΡΗΣ                         6 ψήφοι

Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ             6 ψήφοι

Σ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ                      6 ψήφοι

Ι.  ΠΙΝΗΣ                             6 ψήφοι

Ι.  ΜΑΝΟΥΣΟΣ                    5 ψήφοι

Λ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ                     4  ψήφοι

Ν. ΧΡΟΝΗΣ                         4 ψήφοι

Α. ΜΟΣΧΟΝHΣIΩΤΗΣ       3 ψήφοι

Α. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                    2 ψήφοι

 

Αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Π.ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ                      2 ψήφοι (Α)

Π.ΣΑΛΤΑΣ                           2 ψήφοι (Β)

 

Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ν. ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ               4 ψήφοι

Γ.ΒΑΡΚΑΡΗΣ                      3 ψήφοι

Α. ΑΓΡΙΤΗΣ                         1 ψήφοι

 

*Για όλους  τους ισοψηφήσαντες  η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την διαδικασία έκανε κλήρωση σειράς.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ