Η Πειθαρχική Επιτροπή στην συνεδρίαση της την Τρίτη 06/12/2016 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛHMNΟΥ – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. 11°).

ΑΓΩΝΑΣ: Κάσπακας – Ηρακλής Ατσικής στις 04/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής  “ΣΤΑΤΗΡΗΣ Α.” της ομάδας Κάσπακας με αριθμ. δελτ. 1252896 και αριθμ. φαν. -4-, τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.).

ΑΓΩΝΑΣ: Προποντίδα – Αγ. Γεώργιος Πλατύ στις 04/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής “ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Θ.” της ομάδας Αγ. Γεώργιος Πλατύ με αριθμ. δελτ. 1319006 και αριθμ. φαν. -9-, τιμωρείται με ποινή (4) τεσσάρων αγωνιστικών και 40€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. δ του Π.Κ.).

ΑΓΩΝΑΣ: Θάνος – Αργοναύτες στις 03/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. “ της ομάδας Θάνος με αριθμ. δελτ. 1222474 και αριθμ. φαν. -9-, τιμωρείται με ποινή (6) έξι αγωνιστικών και 60€ χρηματικό πρόστιμο (κατασυγχώνευση ποινών).

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ, δ και δ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής “ΚΑΚΑΛΗΣ Γ. “ της ομάδας Θάνος με αριθμ. δελτ. 1145899 και αριθμ. φαν. -8-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο (ως αρχηγός).

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. β και παρ. 3 του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ.” της ομάδας Αργοναύτες με αριθμ. δελτ. 536896 και αριθμ. φαν. -2-, τιμωρείται με ποινή (2) δύο αγωνιστικών και 20€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. β του Π.Κ.)

Καλείται σε απολογία ο ποδοσφαιριστής του σωματείου Θάνος κος. ” ΠΛΑΤΗΣ Π.” με αριθμ. δελτ. 1258899 για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Θάνος – Αργοναύτες που έγινε στις 03/12/2016, την Τρίτη 13/12/2016 και μέχρι την ώρα 16:00.

ΑΓΩΝΑΣ: Άρης Μούδρου – Διαγόρας Σαρδών στις 26/11/2016.

Στο σωματείο Άρης Μούδρου που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α.  και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Άρης Μούδρου – Διαγόρας Σαρδών που έγινε στις 26/11/2016, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο των 50€.

Στο σωματείο Διαγόρας Σαρδών που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Άρης Μούδρου – Διαγόρας Σαρδών που έγινε στις 26/11/2016, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο των 100€.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ