Η Πειθαρχική Επιτροπή στην συνεδρίαση της την Τρίτη 20/12/2016 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. 15°)

ΑΓΩΝΑΣ: Παπανικολής Ερεσού – Αίας στις 17/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής ΓΕΛΕΚΗΣ Ν. της ομάδας Παπανικολής Ερεσού με αριθμ. δελτ. 1263685 και αριθμ. φαν. -16-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

ΑΓΩΝΑΣ: Αναγέννηση Γέρας – Παλλεσβιακός στις 18/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής ΠΑΥΛΕΛΛΗΣ Α. της ομάδας Αναγέννηση Γέρας με αριθμ. δελτ. 1111185 και αριθμ. φαν. -10-, τιμωρείται με ποινή (4) τεσσάρων αγωνιστικών και 40€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. δ του Π.Κ.)

ΑΓΩΝΑΣ: Δόξα Πλαγιά Τρυγώνας – Φίλια στις 17/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής ΧΙΩΤΗΣ Γ. της ομάδας Δόξα Πλαγιά Τρυγώνας με αριθμ. δελτ. 1377756 και αριθμ. φαν. -8-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

ΑΓΩΝΑΣ: Απόλλων Δαφίων – Ανδρονικάς Παρακοίλων στις 17/12/2016.

Καλείται σε απολογία το σωματείο Απόλλων Δαφίων για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση  του παρατηρητή του αγώνα Απόλλων Δαφίων – Ανδρονικάς Παρακοίλων που έγινε στις 17/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 16:00.

ΑΓΩΝΑΣ: Αετός Λουτρών – Αιγέας Πλωμαρίου στις 18/12/2016.

Καλείται σε απολογία το σωματείο Αετός Λουτρών για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρτητή του αγώνα Αετός Λουτρών – Αιγέας Πλωμαρίου που έγινε στις 18/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017  και ώρα 16:15.

ΑΓΩΝΑΣ: Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016.

Ο ποδοσφαιριστής ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Α. της ομάδας Διαγόρας Αγ. Παρασκεύης  με αριθμ. δελτ. 1140549 και αριθμ. φαν. -5-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής ΑΛΕΞΙΟΥ Π. της ομάδας Διαγόρας Αγ. Παρασκευής με αριθμ. δελτ. 1298462 και αριθμ. φαν. -6-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. της ομάδας Αίγειρος Μυστεγνών με αριθμ. δελτ. 1157995 και αριθμ. φαν. -3-, τιμωρείται με ποινή (5) πέντε αγωνιστικών και 50€ χρηματικό πρόστιμο (κατασυγχώνευση ποινών).

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής ΤΡΙΛΙΑΝΟΣ Ν. της ομάδας Αίγειρος Μυστεγνών με αριθμ. δελτ. 1339661 και αριθμ. φαν. -5-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής ΣΑΜΠΑΝΗΣ Γ. της ομάδας Διαγόρας Αγ. Παρασκευής με αριθμ. δελτ. 1280076 και αριθμ. φαν. -8-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής  ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. της ομάδας Αίγειρος Μυστεγνών με αριθμ. δελτ. 1377757 και αριθμ. φαν. -7-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και 30€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής ΚΑΔΗΣ Α. της ομάδας Αίγειρος Μυστεγνών με αριθμ. δελτ. 1143584 και αριθμ. φαν. -6-, τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Στο σωματείο Διαγόρας Αγ. Παρασκευής επειδή στον αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, έχει τρεις (3) αποβλητέους ποδοσφαιριστές στον ίδιο τον αγώνα, του επιβέλλεται αυτοδίκαια χρηματικό πρόστιμο των 50€.

(άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Κ.).

Στο σωματείο Αίγειρος Μυστεγνών επειδή στον αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, έχει τρεις (3) αποβλητέους  ποδοσφαιριστές στον ίδιο τον αγώνα, του επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματικό πρόστιμο των 50€.

(άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Κ.)

Καλείται σε απολογία το σωματείο Διαγόρας Αγ. Παρασκευής για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στις εκθέσεις των παρατηρητών του αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 16:45.

Καλείται σε απολογία το σωματείο Αίγειρος Μυστεγνών για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στις εκθέσεις των παρατηρητών του αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 17:30.

Καλείται σε απολογία ο προπονητής του σωματείου Διαγόρας Αγ. Παρασκευής κ. “ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ” για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή και την  ενεργό συμμετοχή του στα επεισόδια όπως προκύπτει και διαπιστώνεται από οπτικό υλικό αλλά και λαμβανομένης υπόψην της έγγραφης καταγγελίας του σωματείου Αίγειρος Μυστεγνών για  τον αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 18:15.

Καλείται σε απολογία ο ποδοσφαιριστής του σωματείου Διαγόρας Αγ. Παρασκευής κ. “ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ Γ.” με αριθμ. δελτ. 1262851 για την ενεργό συμμετοχή του στα επεισόδια του αγωνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγννών που έγινε στις 18/12/2016 όπως προκύπτει και διαπιστώνεται από οπτικό υλικό του αγώνα, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 18:45.

Καλείται σε απολογία ο εκπρόσωπος του σωματείου Διαγόρας Αγ. Παρασκευής κ. “ΠΑΡΕΛΛΗΣ Χ.” για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην  έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Διαγόρας Αγ. Παρασκευής – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 18/12/2016, την Τρίτη 03/01/2017 και ώρα 19:15.

ΑΓΩΝΑΣ: Βασιλικά – Ανδρονικάς Παρακοίλων στις 11/12/2016.

Στο σωματείο Ανδρονικάς Παρακοίλων που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Βασιλικά – Ανδρονικάς Παρακοίλων που έγινε στις 11/12/2016, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο των 50€.

ΑΓΩΝΑΣ: Παλλεσβιακός – Αρίων Μήθυμνας στις 04/12/2016.

Στον προπονητή του σωματείου Αρίων Μήθυμνας κ. “ΒΟΥΡΣΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ” που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. του αγώνα Παλλεσβιακός – Αρίων Μήθυμνας που έγινε στις 04/12/2016, επιβάλλεται ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ