Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρίαση της την Τρίτη 23/01/2018 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ- ΛΗΜΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17)

Αγώνας: ΑΟ Κάσπακας – ΑΣ Ηρακλής Ατσικής στις 17/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ Α.» της ομάδας ΑΟ Κάσπακας με  αριθμό δελτίου 1375263 και αριθμό φανέλας -6-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Αγώνας: ΑΟ Κάσπακας – ΓΠΣ Άρης Μούδρου στις 20/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΣΤΑΤΗΡΗΣ Α.» της ομάδας ΑΟ Κάσπακας με  αριθμό δελτίου 1259096 και αριθμό φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής «ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΥ.» της ομάδας ΑΟ Κάσπακας με  αριθμό δελτίου 1264700 και αριθμό φανέλας -18-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Αγώνας: ΑΕΣ Φιλοκτήτης Κοντιά – ΠΑΠΟ Διαγόρας Σαρδών στις 21/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΑΜΠΕΛΩΜΟΣ Π.» της ομάδας ΠΑΠΟ Διαγόρας Σαρδών με  αριθμό δελτίου 1218388 και αριθμό φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Αγώνας: ΓΠΠΣ Θύελλα Πηγής – ΓΠΕΣ Έφηβος Παμφίλων στις 20/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Μ.» της ομάδας ΓΠΕΣ Έφηβος Παμφίλων με  αριθμό δελτίου 579575 και αριθμό φανέλας -10-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

Αγώνας: ΕΓΣ Ατρόμητος Ανεμώτιας – ΑΠΣ Αναγέννηση Γέρας στις 21/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.» της ομάδας ΑΠΣ Αναγέννηση Γέρας με  αριθμό δελτίου 1242799 και αριθμό φανέλας -6-, τιμωρείται με ποινή (2) δύο αγωνιστικών και 20€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. β του Π.Κ.)

Ο ποδοσφαιριστής «ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Α.» της ομάδας ΕΓΣ Ατρόμητος Ανεμώτιας με  αριθμό δελτίου 1140549 και αριθμό φανέλας -5-, τιμωρείται με ποινή (2) δύο αγωνιστικών, οι οποίες λόγω υποτροπής διπλασιάζονται σε (4) τέσσερις και 40€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. β και παρ. 4, εδαφ. α και β του Π.Κ.)

Αγώνας: ΓΠΠΣ Κεραυνός Αφάλωνα– ΓΦΠΣ Αιγέας Πλωμαρίου στις 21/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ Ι.» της ομάδας ΓΦΠΣ Αιγέας Πλωμαρίου με  αριθμό δελτίου 1385244 και αριθμό φανέλας -2-, τιμωρείται με ποινή (4) τεσσάρων αγωνιστικών και 40€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. δ του Π.Κ.)

Αγώνας: ΠΓΠΣ Αχιλλέας Πέτρας – ΑΟ Μεσοτόπου στις 21/01/2018

Ο ποδοσφαιριστής «ΜΑΖΑΡΙ Σ.» της ομάδας ΠΓΠΣ Αχιλλέας Πέτρας με  αριθμό δελτίου 1468287 και αριθμό φανέλας -14-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.

(άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ.)

– Στο σωματείο ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στην συμπληρωματική έκθεση του αγώνα ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων – ΑΠΑ Οδυσσέας Ελύτης που έγινε στις 13/01/2018, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200€ λόγω υποτροπής.

(άρθρο 15, παρ. 6, εδαφ. α του Π.Κ.)

– Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων κ. “ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ Ν.”που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στην συμπληρωματική έκθεση του αγώνα ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων – ΑΠΑ Οδυσσέας Ελύτης που έγινε στις 13/01/2018, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού απο τους αγωνιστκούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών αρχομένης απο τις 24/01/2018 έως και 22/02/2018. Επίσης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50€.

– Στον ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΠΑ Οδυσσέας Ελύτης κ. “ΓΙΑΒΡΙΜΗ Ε-Α.”που απολογήθηκε εγγράφως για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων – ΑΠΑ Οδυσσέας Ελύτης που έγινε στις 13/01/2018, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού απο τους αγωνιστκούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών αρχομένης απο τις 24/01/2018 έως και 07/02/2018.

– Το σωματείο ΕΓΣ Ατρόμητος Ανεμώτιας που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ του αγώνα ΕΓΣ Ατρόμητος Ανεμώτιας – ΑΠΛ Καλλονής Νέων που έγινε στις 14/01/2018, μετά τις διευκρινίσεις των παραγόντων του απαλλάσεται.

– Καλείται σε απολογία το σωματείο ΓΣ Όλυμπος Αγιάσου για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΓΣ Όλυμπος Αγιάσου – ΠΑΕΣ Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 21/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 16:00.

– Καλείται σε απολογία το σωματείο ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΓΑΣ Ανδρονικάς Παρακοίλων – ΓΠΣ Αετός Λουτρών που έγινε στις 21/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 16:15.

– Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΟ Κάσπακας για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΟ Κάσπακας – ΑΣ Ηρακλής Ατσικής που έγινε στις 17/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 16:30.

– Καλείται σε απολογία ο παράγοντας του σωματείου ΑΟ Κάσπακας κ. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Π.” για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΟ Κάσπακας – ΑΣ Ηρακλής Ατσικής που έγινε στις 17/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 16:45.

– Καλείται σε απολογία ο παράγοντας του σωματείου ΑΟ Κάσπακας κ. “ΜΑΤΖΑΡΗΣ Σ.” για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΟ Κάσπακας – ΑΣ Ηρακλής Ατσικής που έγινε στις 17/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 17:00.

– Καλείται σε απολογία ο παράγοντας του σωματείου ΑΟ Κάσπακας κ. “ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ Π.” για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΟ Κάσπακας – ΑΣ Ηρακλής Ατσικής που έγινε στις 17/01/2018, την Tρίτη 30/01/2018 και ώρα 17:15.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ