Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρίαση της την Τρίτη 19-03-2019 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27)

Αγώνας:ΠΠΣ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ-ΓΠΕΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ στίς 17-03-2019

Ο ποδοσφαιριστής ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Α.-Ν. της ομάδας ΠΠΣ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ με αρ. δελτίου 1346247 και αρ. φανέλας 6, τιμωρείται με ποινή τριών (3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Ο ποδοσφαιριστής ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Ε. της ομάδας ΓΠΕΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ με αρ.δελτίου 429173 και αρ. φανέλας 4, τιμωρείται με ποινή τριών (3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Αγώνας: ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ στίς 16-03-2019

Ο ποδοσφαιριστής ΤΡΕΜΟΥΛΑΣ Μ. της ομάδας ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ με αρ.δελτίου 1264190 και αρ.φανέλας 7, τιμωρείται με ποινή μίας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

Αγώνας:ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ-ΑΕΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ στίς 17-03-2019

Ο ποδοσφαιριστής ΣΟΥΣΑ Φ. της ομάδας ΑΕΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ με αρ. δελτίου 1390097 και αρ. φανέλας 3, τιμωρείται με ποινή μίας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

Αγώνας:ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ-ΠΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΑΡΔΩΝ στίς 16-03-2019

Ο ποδοσφαιριστής ΓΚΑΡΑΛΗΣ Κ. της ομάδας ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ με αρ. δελτίου 527454 και αρ. φανέλας 4, τιμωρείται με ποινή μίας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

-Στο σωματείο ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση παρατηρητή της 6-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ- ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο των 50 ευρώ.

-Στον προπονητή της ομάδας ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟ Θ. που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-3-2019 αναμέτρησης ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από 20-03-2019 έως 08-04-2019.

-Στο σωματείο ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 10-3-2019 αναμέτρησης ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο των 50 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται λόγω ότι το ανωτέρω σωματείο είναι υπότροπο σε 100 ευρώ.

-Στο σωματείο ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο των 50 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται λόγω ότι το ανωτέρω σωματείο είναι υπότροπο σε 100 ευρώ.

-Στον παράγοντα της ομάδας ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΠΑΝΟ Ν. που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στη συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (30) τριάντα ημερών, η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω παράγοντας είναι υπότροπος σε (60) εξήντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 17-05-2019.Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο των 100 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε 200 ευρώ.

-Στον παράγοντα της ομάδας ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ Σ., που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερών, η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω παράγοντας είναι υπότροπος σε (30) τριάντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 18-04-2019. Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον προπονητή της ομάδας ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΚΑΛΗ Θ., που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-03-2019 αναμέτρησης ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (45) σαράντα πέντε ημερών , η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω προπονητής είναι υπότροπος σε (90) ενενήντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 17-06-2019.Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε 100 ευρώ. 

-Στο σωματείο ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο των 50 ευρώ.

Διαβάστε επίσης...

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ