Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρίαση της την Τρίτη 10-12-2019 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11)

Αγώνας: ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ –  ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ Α. της ομάδας ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ με αρ. δελτίου 1315431 και αρ. φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Α. της ομάδας ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ με αρ. δελτίου 1183383 και αρ. φανέλας -3-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ –  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΝΤΟΥΛΕ Δ. της ομάδας ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ με αρ. δελτίου 1466454 και αρ. φανέλας -6-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΚΣ ΣΤΥΨΗΣ –  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΜΑΖΑΡΙ Σ. της ομάδας ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ με αρ. δελτίου 1468287 και αρ. φανέλας -11-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΑΛΟΓΔΕΛΛΗΣ Α. της ομάδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΚΣ ΣΤΥΨΗΣ με αρ. δελτίου 1195579 και αρ. φανέλας -7-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ –  ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΚΑΡΤΑΛΗΣ Π. της ομάδας ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ με αρ. δελτίου 1118747 και αρ. φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α,β και παρ. 3 του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ –  ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ στις 08-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΖΟΥΖΙ Κ. της ομάδας ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ με αρ. δελτίου 1472351 και αρ. φανέλας -11-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΜΠΑΡΔΗΣ Ι. της ομάδας ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ με αρ. δελτίου 1223301 και αρ. φανέλας -4-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

-Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ Π., που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 30-11-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΦΙΛΙΑ–ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, επιβάλλεται η ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Π., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ–ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 08-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ–ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

–Καλείται σε απολογία ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΠΑΛΔΕΡΑΝΟΣ Χ., για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019.

–Καλείται σε απολογία ο παράγοντας του σωματείου ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΔΕΛΑΓΑΣ Μ., για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ–ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:30 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία ο προπονητής του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 08-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ–ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:15 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ, για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ–ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:45 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΤΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ Κ14, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Κ14, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομής της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:45 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΟΝΗΣ-ΦΙΛΙΑ, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:15 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

-Το σωματείο ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 01-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ-ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο λόγω υποτροπής του εγκαλούμενου σωματείου διπλασιάζεται σε 300 ευρώ (άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Κ). Επίσης, η Π.Ε κατακυρώνει τον αγώνα ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ-ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ υπέρ του σωματείου ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ με σκορ 0-3 και από το σωματείο ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ αφαιρείται (1) ένας βαθμός από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα. (αρ. 21, παρ. 3, εδάφ. II του ΚΑΠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ