Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρίαση της την Τρίτη 10-12-2019 αποφάσισε τα εξής:

Share:

(ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11)

Αγώνας: ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ –  ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ Α. της ομάδας ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ με αρ. δελτίου 1315431 και αρ. φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Α. της ομάδας ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ με αρ. δελτίου 1183383 και αρ. φανέλας -3-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ –  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΝΤΟΥΛΕ Δ. της ομάδας ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ με αρ. δελτίου 1466454 και αρ. φανέλας -6-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΚΣ ΣΤΥΨΗΣ –  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΜΑΖΑΡΙ Σ. της ομάδας ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ με αρ. δελτίου 1468287 και αρ. φανέλας -11-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. γ του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΑΛΟΓΔΕΛΛΗΣ Α. της ομάδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΚΣ ΣΤΥΨΗΣ με αρ. δελτίου 1195579 και αρ. φανέλας -7-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ –  ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ στις 07-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΚΑΡΤΑΛΗΣ Π. της ομάδας ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ με αρ. δελτίου 1118747 και αρ. φανέλας -8-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α,β και παρ. 3 του Π.Κ)

Αγώνας: ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ –  ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ στις 08-12-2019 

Ο ποδοσφαιριστής ΖΟΥΖΙ Κ. της ομάδας ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ με αρ. δελτίου 1472351 και αρ. φανέλας -11-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

Ο ποδοσφαιριστής ΜΠΑΡΔΗΣ Ι. της ομάδας ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ με αρ. δελτίου 1223301 και αρ. φανέλας -4-, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ.

(αρ. 10, παρ. 1, εδαφ. α του Π.Κ)

-Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ Π., που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 30-11-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΦΙΛΙΑ–ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, επιβάλλεται η ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Π., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ–ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

-Ο προπονητής του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 08-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ–ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, τιμωρείται με ποινή (1) μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 10 ευρώ, βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του Π.Κ.

–Καλείται σε απολογία ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΠΑΛΔΕΡΑΝΟΣ Χ., για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019.

–Καλείται σε απολογία ο παράγοντας του σωματείου ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΔΕΛΑΓΑΣ Μ., για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ–ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:30 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία ο προπονητής του σωματείου ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι., για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 08-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ–ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:15 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ, για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ–ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΨΗΣ–ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:45 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 07-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΤΟΥ, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ Κ14, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Κ14, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομής της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 16:45 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΟΝΗΣ-ΦΙΛΙΑ, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:15 μ.μ.

–Καλείται σε απολογία το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, διότι στην 08/12/2019 αναμέτρηση των ομάδων ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, δεν δήλωσε διπλωματούχο προπονητή όπως προβλέπεται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Λέσβου, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

-Το σωματείο ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 01-12-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ-ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο λόγω υποτροπής του εγκαλούμενου σωματείου διπλασιάζεται σε 300 ευρώ (άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Κ). Επίσης, η Π.Ε κατακυρώνει τον αγώνα ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ-ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ υπέρ του σωματείου ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ με σκορ 0-3 και από το σωματείο ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ αφαιρείται (1) ένας βαθμός από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα. (αρ. 21, παρ. 3, εδάφ. II του ΚΑΠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης...

  • Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία δυνάμεως μας ότι η Ε.Π.Ο αναστέλει τα πρωταθλήματα Γ Εθνικής, Β, Γ κατηγορίας γυναικών και όλα τα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι νεοτέρας.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ