Η Πειθαρχική Επιτροπή 03/11/2015 αποφάσισε τα εξής:

Share:

ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9ο).

ΑΓΩΝΑΣ: Ανδρονικάς Παρακοίλων – Βασιλικά στις 01/11/2015.

Ο ποδοσφαιριστής ΠΑΠΕΙΡΑΣ Κ. της ομάδας Βασιλικά με αριθμ. δελτ. 1239707 και αριθμ. φαν. -9-,τιμωρείται με ποινή (4) τεσσάρων αγωνιστικών (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. δ του ΚΑΠ).

Ο ποδοσφαιριστής ΑΛΕΞΙΟΥ Τ. της ομάδας Βασιλικά με αριθμ. δελτ. 1163000 και αριθμ. φαν. -15-,τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του ΚΑΠ).

ΑΓΩΝΑΣ: Αναγέννηση Γέρας – Αιγέας Πλωμαρίου στις 01/11/2015.

Ο ποδοσφαιριστής ΜΠΙΣΜΠΙΚΑΣ Μ. της ομάδας Αναγέννηση Γέρας με αριθμ. δελτ. 1003155 και αριθμ. φαν. -4-, τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του ΚΑΠ).

Ο ποδοσφαιριστής ΤΡΕΜΟΥΛΑΣ Μ. της ομάδας Αναγέννηση Γέρας με αριθμ. δελτ. 1264190 και αριθμ. φαν. -9-, τιμωρείται με ποινή (3) τριών αγωνιστικών (άρθρο 10, παρ. 1. εδαφ. γ του ΚΑΠ).

ΑΓΩΝΑΣ: Αστέρας Ιππείου – Παπανικολής Ερεσού στις 01/11/2015.

Ο ποδοσφαιριστής GEGA A. της ομάδας Αστέρας Ιππείου με αριθμ. δελτ. 1410733 και αριθμ. φαν. -6-,τιμωρείται με ποινή (2) δύο αγωνιστικών (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. β του ΚΑΠ).

ΑΓΩΝΑΣ: Οδ. Ελύτης – Αίγειρος Μυστεγνών στις 01/11/2015.

Καλείται σε απολογία ο προπονητής του σωματείου Αίγειρος Μυστεγνών κ. “ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.”, για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Οδ. Ελύτης – Αίγειρος Μυστεγνών που έγινε στις 01/11/2015, την Τρίτη 13/11/2015 και ώρα 15:00.

ΑΓΩΝΑΣ: Βύρων Μόριας – Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους στις 21/10/2015.

Στο σωματείο Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Βύρων Μόριας – Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους που έγινε στις 21/10/2015,επιβάλλεται χρηματική ποινή των 50€.

ΑΓΩΝΑΣ: Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους – Αετός Λουτρών στις 25/10/2015.

Στον προπονητή του σωματείου Αετός Λουτρών κ. “ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ Γ.” που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους – Αετός Λουτρών  που έγινε στις 25/10/2015, επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για 25 ημέρες αρχομένης από τις 04/11/2015 εώς και τις 28/11/2015.

ΑΓΩΝΑΣ: Προοδευτική Σκ. Καλλονής – Πολιχνίτος στις 25/10/2015.

Στον εκπρόσωπο του σωματείου Προοδευτική Σκ. Καλλονής κ. “ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Γ.” που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Προοδευτική Σκ. Καλλονής – Πολιχνίτος που έγινε στις 25/10/2015, επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για 15 ημέρες αρχομένης από τις 04/11/2015 εώς και τις 17/11/2015.

ΑΓΩΝΑΣ: Πολιχνίτος – Διαγόρας Αγ. Παρασκευής στις 21/10/2015.

Στον προπονητή του σωματείου Διαγόρα Αγ. Παρασκευής κ. ‘ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ι.” που απολογήθηκεγια τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Πολιχνίτος – Διαγόρας Αγ. Παρασκευής που έγινε στις 21/10/2015, επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για 10 ημέρες αρχομένης από τις 04/11/2015 εώς και τις 12/11/2015.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. 6ο).

ΑΓΩΝΑΣ: Άρης Μούδρου – Θάνος στις 31/10/2015.

Ο ποδοσφαιριστής ΑΜΠΕΛΩΜΟΣ Π. της ομάδας Θάνος με αριθμ. δελτ. 1216388 και αριθμ. φαν. -11-,τιμωρείται με ποινή  5) πέντε αγωνιστικών (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. δ και α του ΚΑΠ).

ΑΓΩΝΑΣ: Θάνος – Προποντίδα στις 28/10/2015.

Ο ποδοσφαιριστής ΚΑΝΑΡΗΣ Γ. της ομάδας Θάνους με αριθμ. δελτ. 1205534 και αριθμ. φαν. -7-,τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ α του ΚΑΠ).

Ο ποδοσφαιριστής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. της ομάδας Προποντίδας με αριθμ. δελτ. 1360101 και αριθμ. φαν. -8-, τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του ΚΑΠ).

ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ:  Ηρακλής Ατσικής – ΑΕ Λήμνου στις 28/10/2015.

Ο ποδοσφαιριστής ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Κ. της ομάδας ΑΕ Λήμνου με αριθμ. δελτ. 1010447 και αριθμ. φαν. -14-, τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του ΚΑΠ).

Ο ποδοσφαιριστής ΖΕΣΤΑΣ Μ. της ομάδας ΑΕ Λήμνου με αριθμ. δελτ. 1225174 και αριθμ. φαν. -11-,τιμωρείται με ποινή (1) μίας αγωνιστικής (άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. α του ΚΑΠ).

Καλείται σε απολογία ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΕ Λήμνου κ. “ΒΑΡΤΕΒΑΝΙΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Κυπέλου Ηρακλής Ατσικής – ΑΕ Λήμνου που έγινε στις 28/10/2015, την Τρίτη 13/10/2015 και μέχρι την ώρα 15:00.

ΑΓΩΝΑΣ: Άρης Μούδρου – Θάνος στις 21/10/2015.

Καλούνται για παροχή διευκρινήσεων όσο αφορά τα αναγραφόμενα της έγγραφης καταγγελίας του διαιτητή της ΕΠΣ Λέσβου κ. Παρούση Γεωργίου με αριθμ. Πρωτ. 866/23-10-2015, τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή: α) Θανελλας Ταξιάρχης διαιτητής της ΕΠΣ Λέσβου, β) Τριανταφύλλου Παλαιολόγος Πρόεδρος του Διαγόρα Σαρδών γ) Ζαγούδης Παύλος παράγοντας του Διαγόρα Σαρδών δ) Καραμαλής Ιωάννης ποδοσφαιριστής του Διαγόρα Σαρδών και ε) Καλανίδης Αλέξανδρος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Ατσικής, την Τρίτη 13/11/2015 και μέχρι την ώρα 15:00.

ΑΓΩΝΑΣ: Μεας Κορνού – Αητός Πλάκας Παναγιάς στις 25/10/2015.

Στον ποδοσφαιριστή του σωματείου Αητού Πλάκας Παναγιάς κ. “ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Θ.” που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Μεας Κορνού – Αητός Πλάκας Παναγιάς που έγινε στις 25/10/2015, επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με οποιαδήποτε ιδιότητα για 15 ημέρες αρχομένης από τις 04/11/2015 εώς και τις 17/11/2015.

ΑΓΩΝΑΣ: Άρης Μούδρου – Θάνος στις 21/10/2015.

Στο σωματείο Άρης Μούδρου που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο ΦΑ και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα Άρης Μούδρου – Θάνος που έγινε στις 21/10/2015, επιβάλλεται ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης.

Διαβάστε επίσης...

Β Φάση Κυπέλλου Λέσβου 27/10/2021 ( Αιγέας - Αλκιβιάδης και Προοδευτική -Αετός)

Β Φάση Κυπέλλου Λήμνου 27/10/2021 (Ηρακλής - Φιλοκτήτης)

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ