ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Share:

Σας γνωρίζουμε ότι από 01-05-2015 οι οικονομικές υποχρεώσεις των Σωματείων της δύναμης μας προς την ΕΠΣΛ, θα διενεργούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με πίστωση του υπ’ αριθμ. 5709-027361-509 λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN GR 4101727090005709027361509).

Κατά την διενέργεια των πιστώσεων σας, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να ζητάτε από το Τραπεζικό Ίδρυμα να αναφέρει πλήρη αιτιολογία, δηλαδή το σωματείο που καταθέτει, καθώς και την αιτία της πίστωσης που γίνεται.

Δευκρινίζεται ότι από την παραπάνω ημερομηνία καμία οικονομική συναλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν διενεργείται με τον παραπάνω τρόπο.

Ειδικότερα,

1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ.

Η προμήθεια των εντύπων θα γίνεται με καταβολή των δύο (2) ευρώ σήμερα στα γραφέια της ΕΠΣΛ και θα σας χορηγείτε σχετική απόδειξη. Όταν οι αιτήσεις μεταβολών προσκομίζονται στην ΕΠΣΛ για αποστολή στην ΕΠΟ θα πρέπει απαραίτητα μαζί με το δελτίο μεταβολών ή τα δελτία μεταβολών να προσκομίζεται τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ποσού των  δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δελτίο. Εάν πρόκειται για περισσότερες του ενός αιτήσεις μεταβολών θα προσκομίζεται τραπεζική απόδειξη συγκεντρωτικά για όσες αιτήσεις μεταβολών θα διαβιβασθούν στην ΕΠΟ (π.χ. Σωματείο ………………….., 5 αιτήσεις μεταβολών).

Διευκρινίζεται ότι εάν μελλοντικά υπάρξει τροποποίηση σχετικά με το κόστος υποβολής των αιτήσεων μεταβολών, οι παρούσες οδηγίες τροποποιούνται αναλόγως, δηλαδή το όποιο κόστος της προμήθειας της αίτησης μεταβολής θα καταβάλλεται στα γραφεία της ΕΠΣΛ και το υπόλοιπο ποσό στον Τραπεζικό λογαριασμό.

Τα σωματεία της δύναμης μας στην Λήμνο θα προμηθεύονται τις αιτήσεις μεταβολών σπό την Τοπική Επιτροπή Λήμνου (κ. Θωμαίδη Ιορδάνη) καταβάλλοντας το ποσό των δύο (2) ευρώ σήμερα ή όποιο άλλο ποσό ισχύσει μελλοντικά και κατά την αποστολή των αιτήσεων μεταβολών στην ΕΠΣΛ για έκδοση δελτίων θα απόστέλλουν είτε μοναδική τραπεζική απόδειξη πίστωσης εφόσον πρόκειται για μία αίτηση, είτε συγκεντρωτική τραπεζική απόδειξη εφόσον πρόκειται για περισσότερες αιτήσεις.

Τα σωματεία μας στην Λήμνο θα χρησιμοποιούν τον ίδιο ως άνω Τραπεζικό Λογαριασμό.

Επισημαίνεται ότι κατά την κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα θα ζητάτε να αναγράφεται πλήρης αιτιολογία (π.χ. αίτηση μεταβολών αθλητή ………… ή πέντε (5) αιτήσιες μεταβολών 5 χ 15 = 75 ευρώ).

Κάθε άλλος τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ την αποστολή της αίτησης μεταβολών για την έκδοση δελτίου.

Εξαίρεση για τα σωματεία της Λέσβου θα είναι ΜΟΝΟ η τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων μεταβολών, κάθε μεταγραφικής περιόδου, όπου το αντίτιμο υποβολής θα καταβάλλεται με μετρητά και σχετική απόδειξη στα γραφεία της ΕΠΣΛ.

2. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Θα πιστώνεται ο λογαριασμός που αρχικά αναφέρθηκε με επαρκή αιτιολογία (π.χ. ΑΡΙΩΝ παράβολο συμμετοχής ……..). Για να γίνεται δεκτή από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣΛ, η πίστωση παραβόλου θα πρέπει ταυτόχρονα ή προηγουμένως να έχουν εξοφληθεί με διαφορετική τραπεζική απόδειξη οι κάθε λογής ποινές που επιβλήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο,  εάν το τελευταίο δεν τηρηθεί δεν θα γίνεται δεκτή η πίστωση του λογαριασμού για παράβολα και θα θεωρείτε ότι το σωματείο δεν κατέβαλε το σχετικό παράβολο συμμετοχής. Τα δε ποσά που τυχόν καταθέτει για παράβολα συμμετοχής θα συμψιφίζονται με οφειλές από ποινές προηγούμενης περιόδου εφόσον υφίστανται τέτοιες.

3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ).

Η εξόφληση των παραπάνω ποινών (κάρτες και λοιπά πρόστιμα) θα διενεργείται μέσω το προαναφερόμενου λογαριασμού και θα γίνεται συσωρευτικά για ποσά από 50 ευρώ και πάνω, πάντοτε με επαρκή αιτιολογία (π.χ. Σωματείο …………… κόκκινες κάρτες από ……. Ώς ……..).

Σε περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά είναι μικρότερα των 50 ευρώ θα εξωφλούνται με τον ίδιο τρόπο.

Η  Τοπική Επιτροπή Λήμνου, θα φροντίζει κάθε εβδομάδα για την έγκαιρη αποστολή όλων των Φ.Α. στην Πειθαρχιή Επιτροπή. Η τελευταία οφείλει κάθε Τετάρτη να παραδίδει σχετικό σημείωμα της υπογεγραμμένο από τον Πρόδερο της στον Ταμία της ΕΠΣΛ το οποίο να αναφέρετε στις ποινές που επέβαλε.

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ.

Πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς που αρχικά αναφέρεται με επαρκή αιτιολογία (π.χ. ταυτότητα προπονητή ………………). Η απόδειξη του τραπεζικού ιδρύματος θα προσκομίζεται στα γραφεία της ΕΠΣΛ.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Θα πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός με αιτιολογία (π.χ. σωματείο …………. Συμμετοχή στα έξοδα του γηπέδου Θερμής μηνός ………………….).

Οι πληρωμές των υποχρεώσεων της ΕΠΣΛ θα γίνονται κάθε 15η και 25η ημέρα εκάστοτε μηνός και εάν αυτές είναι αργίες την επόμενης εργάσιμη ημέρα στα γραφεία της ΕΠΣΛ και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αφού προηγουμένως υπάρχει σχετική απόφαση δαπάνης, εγκεκριμένη από το Δ.Σ.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22510 – 22210 ή στον κ. Παναγιώτη Ανδριώτη τηλέφωνο 6973036522.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παραπάνω διαιδκασία η οποία έχει εφαρμογή από την 01-05-2015 και από την ημερομηνία αυτή θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες του παρόντος χωρίς καμία παρέκκλιση.

Διαβάστε επίσης...

 

Έναρξη Πρωταθλημάτων  Α Λέσβου ,Α Λήμνου 16-17/10/21 και Β Λεσβου 23-24/10/2021

 

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ