Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών – ΕίσοδοςΠροπονητών σε Τεχνική Περιοχή

Share:
  • Ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για υποβολή Αιτήσεων Μεταβολών για την Τρέχουσα Μεταγραφική Περίοδο είναι έως την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι ηλεκτρονικά. Αιτήσεις μετα το πέρας της ώρα αυτής δεν θα γίνονται δεκτές.
    Πρώτες Εγγραφές Ανηλίκων και Αντικαταστάσεις Δελτίων σε νέου τύπου είναι ανοικτές για όλη την αγωνιστική περίοδο.
    Επίσης όσα σωματεία έχουν εκκρεμότητες στην κατάθεση των πρωτότυπων δικαιολογητικών θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3/11/2021 να τα έχουν προσκομίσει στο γραφείο της ΕΠΣ Λέσβου.
  • Για αιτήσεις έκδοσης Δελτίων Πιστοποίησης Προπονητών, Έκδοση Προσωρινής Άδειας Προπονητών και Άδεια Εισόδου Εμπειροτέχνη (για τοπικά πρωταθλήματα) παρακαλούμε τα σωματεία πριν υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μια φορά και με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις οδηγίες. Αιτήσεις ελλιπείς και με μη σωστό τρόπο υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Υπενθυμίζουμε ότι έως 31/10/2021 οι προπονητές που έχουν δηλωθεί από τα σωματεία μπορούν να εισέρχονται στην Τεχνική Περιοχή με την επίδειξη αστυνομική ταυτότητας στους διαιτητές. Από 1/11/2021 και μετά όσα σωματεία-προπονητές δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες οι προπονητές τους δεν θα μπορούν να εισέλθουν.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ