ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Share:

Κύριε Πρόεδρε,

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΣ Λέσβου και με το από 07-06-2016 Πρακτικό του ΔΣ,

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Καταστατική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών μας με θέμα:

<<Ανάγνωση – συζήτηση και έγκριση των άρθρων του νέου καταστατικού της ΕΠΣ Λέσβου, σύμφωνα με τις επιταγές ΦΙΦΑ – ΟΥΕΦΑ – ΕΠΟ>>.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 03-07-2016 και ώρα 21:00 στο πολιτιστικό κέντρο Ιππείου (Δημοτικό πάρκο).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν. 2725 και η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Δευτέρα 04-07-2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα σωματεία που γράφτηκαν στην δύναμη της ΕΠΣ Λέσβου πριν την 15η Ιουλίου 2015 και συμμετείχαν μέχρι το τέλος με μία τουλάχιστον ομάδα στο πρωτάθλημα Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας στην τελευταία αγωνιστική περίοδο.

Κάθε σωματείο – μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση με έναν αντιπρόσωπο τακτικό, που μαζί με τον αναπληρωματικό του θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΕΠΣ Λέσβου με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο που θα πρέπει να σταλεί στην ΕΠΣ Λέσβου 48 ώρες πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

 

 

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ