Λειτουργία σχολής UEFA C στη Μυτιλήνη

Share:

Σας γνωρίζουμε οτι η λειτουργία της σχολής UEFA C θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη απο 4-13 Σεπτεμβρίου 2017. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Μέχρι την Παρασκευή 14-7-17 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των διακαιλογητικών των υποψηφίων που απαιτούνται για την φοίτηση στη σχολή, προκειμένου να γίνει ο πλήρης έλεγχος και να αποσταλεί ο φάκελος με τα διακιολογητικά στο τμήμα εκπαίδευσης και μητρώου πρoπονητών ΕΠΟ.

Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και το σχετικό παράβολο της σχολής, η αίτηση τους θα ακυρωθεί και θα αντικατασταθούν απο άλλους υποψηφίους. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στα γραφεία της ΕΠΣΛ που συνδιοργανώνει την σχολή με την ΕΠΟ.
  2.  Ιατρική βεβαίωση περί υγείας απο παθολόγο.
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου όχι παλιότερο των τριών μηνών.
  4. Πιστοποιητικό εισαγγελικήε αρχής οτι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος όχι παλαιότερο tvn τριών μηνών.
  5. Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου τουλάχιστον.
  6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  7.  Κατάθεση παραβόλου 500,00 ευρώ [Τράπεζα Πειραιώς 5709 – 027361 – 509] αναφέροντας την αιτιολογία (παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA C).

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ