Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων Έτους 2016.

Share:

Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων Έτους 2016.

1 Υπόλοιπο της 31/12/2015 2,746,58
2 Συνδρομές Παράβολα 20,060,00
3 Δελτία 12,150,00
4 Χρηματικά πρόστιμα 10,350,00
5 Ταυτότητες – Παράβολα προπονητών 6,560,00
6 Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ο. 31,875,10
7 Δικαιώματα Ενωσιακού Θερμής 665,00
8 Έσοδα τόκων 0,74
9 Διάφορα Απρόβλεπτα έσοδα 2,027,31
10 Χορηγίες Διάφορες 10,270
11 Σύνολο Εσόδων Έτους 2016 96,704,73

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ