Προϋπολογισμός Εξόδων ΕΠΣ Λέσβου Έτους 2018.

Share:

Προϋπολογισμός Εξόδων Ε.Π.Σ. Λέσβου Έτους 2018.

1 Αποδοχές Προσωπικού (καθαρές αποδοχές) 27,000
2 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ (εισφορές Εργοδότη) 9,000
3 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ (εισφορές εργαζομένων) 5,500
4 Φ.Μ.Υ. (φόρος) και εισφορά αλληλεγγύης 3,000
5 Αμοιβές και οδοιπορικά προπονητών 4,000
6 Τηλεφωνικά έξοδα 3,000
7 Δ.Ε.Η. 2,500
8 Αγορά γραφικών ειδών και αναλώσιμα 4,000
9 Αγορά επάθλων – Διπλωμάτων – Αναμνηστικών 2,000
10 Οδοιπορικά και διάφορα έξοδα 4,000
11 Αγορά Αθλητικού υλικού 3,000
12 Δαπάνες εκδηλωσεων Λέσβου – Λήμνου 2,000
13 Δαπάνες επιτροπής Διαιτησίας 3,000
14 Δαπάνες πρωταθλημάτων υποδομής 2,000
15 Μικτές ομάδες μετακινήσεις – διάφορα έξοδα 14,000
16 ‘Εξοδα γραφείου Λήμνου 1,000
17 Απρόβλεπτα έξοδα 4,000
18 Συνδρομές σε εφημερίδες 1,000
19 Έξοδα Ενωσιακού γηπέδου Θερμής 3,000
20 Ανάπτυξη Μικτών Ομάδων 3,000
21 Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 2,000
22 ΕΝΦΙΑ 500
23 Επιστροφές παραβόλων ενστάσεων 500
24 Σύνολο Εξόδων 103,000

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ