Υπενθύμιση : Αντικατάσταση Δελτίων Παλαίου Τύπου (Ενημέρωση Αρθρου 23/5/2022)

Share:

Προς
Όλα τα σωματεία της δύναμης μας,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών,  δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου (30/06).


Σύμφωνα με τον ισχύον κανονισμό όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) το αργότερο έως την 30/06/2022.

 Από τις 1/7/2022 και έπειτα  θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης παλαιού τύπου δελτίων σε νέου τύπου και το κόστος του παραβόλου θα γίνει γνωστο με νέα απόφαση της Ε.Π.Ο αναλογά με τα έτη επολογής συνεργασίας.


Η διάρκεια όλων των δελτίων που έχουν αντικατασταθεί/επανεκδοθεί απο 1/7/2021 ή θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν έως 30/6/2022,  έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον συμφωνηθεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή ή τον κηδεμόνα του να συνυπογράψουν την τριετή διάρκεια, με την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου (5,00 ευρώ). Αν τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν να συνυπογράψουν επανέκδοση δελτίου διαφορετικού χρονικού διαστήματος από αυτό της τριετίας, τότε το δελτίο θα επανεκδοθεί για ένα (1), δύο (2), τέσσερα (4) ή πέντε (5) έτη με χρέωση του αντίστοιχου παραβόλου ανά κατηγορία και ανά έτη διάρκειας (σύμφωνα με τον πίνακα που σας έχει αποσταλεί).


Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30.6.2024, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 18ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ EURO 2004, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΣΛ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 19:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΠΣΛ.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ