Υπενθύμιση προς Σωματεία Μέλη της ΕΠΣ Λέσβου

Share:

Υπενθυμίζουμε τα σωματεία μέλη μας ότι η προθεσμία υποβολής πληρεξούσιου αντιπροσώπων για την προσεχή Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Λέσβου στις 30/06/2021 είναι έως τις 26/06/2021 και ώρα 12:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την διευκρινιστική –ερμηνευτική εγκύκλιο (επί των άρθρων 5,14,22 και 24 του ν. 2527/1999, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 2,5,6 και 7 του ν. 4726/2020 (Ά181) του άρθρου 45 του ν.4778/2021 (Ά26))  στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχουν δικαίωμα να παρίστανται, φυσικά ή ψηφιακά, ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο και συμμετέχοντας στη συζήτηση, και τα σωματεία – μέλη τους που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (δεν έχουν αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο αθλητικό μητρώο). Και τα σωματεία αυτά, δηλαδή τα έχοντα μόνο δικαίωμα λόγου, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με αντιπροσώπους που έχουν οριστεί νομίμως και κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 24 του ν.2725/1999.  Τα σωματεία που επιθυμούν να παρασταθούν πρέπει να μας στείλουν ηλεκτρονικά  το ειδικό πληρεξούσιο.

Το ειδικό πληρεξούσιο μπορεί να σταλεί και στο epslesvou@hotmail.com.

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ 2021

 

 

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ