Υποβολή αιτήσεων στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για Νέους Παρατηρητές/Εκπαιδευτές 2021/22

Share:

Καλούνται όσοι μη εν ενεργεία διαιτητές επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για νέους παρατηρητές και Εκπαιδευτές 2021/2022, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Λέσβου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Αυγούστου και ώρα 9:00, στη διεύθυνση epslesvou@hotmail.com. Τυχόν αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Στο άρθρο 30 σελίδα 25 ΣΤΟ Κανονισμό Διαιτησίας γίνεται αναφορά στο ποιοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησής τους απαραίτητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Λέσβου στη διέυθυνση epslesvou@hotmail.com.

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ