Υπόλοιπα ποινών Λέσβου – Λήμνου

Share:

ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

-Στον παράγοντα της ομάδας ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ Σ., που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερών, η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω παράγοντας είναι υπότροπος σε (30) τριάντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 18-04-2019. Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον προπονητή της ομάδας ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΚΑΛΗ Θ., που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-03-2019 αναμέτρησης ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ-ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (45) σαράντα πέντε ημερών , η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω προπονητής είναι υπότροπος σε (90) ενενήντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 17-06-2019.Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε 100 ευρώ.

-Στον παράγοντα της ομάδας ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΠΑΝΟ Ν. που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στη συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή της 10-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα (30) τριάντα ημερών, η οποία διπλασιάζεται λόγω ότι ο ανωτέρω παράγοντας είναι υπότροπος σε (60) εξήντα ημέρες από 20-03-2019 έως την 17-05-2019.Επιπλέον τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο των 100 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε 200 ευρώ.

-Στον προπονητή της ομάδας ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟ Θ. που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 10-3-2019 αναμέτρησης ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από 20-03-2019 έως 08-04-2019.

-Στον παράγοντα ΧΑΣΑΠΑΚΗ Π. της ομάδας ΓΠΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ, που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 3-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΠΠΣ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ-ΓΠΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον παράγοντα ΒΑΣΙΛΑΡΟ Ν. της ομάδας ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 3-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ-ΠΑΕΣ ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον παράγοντα ΣΙΜΙΤΖΗ Γ. της ομάδας ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ, που απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 3-3-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ-ΕΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον παράγοντα ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ Ν. της ομάδας ΑΟ ΘΑΝΟΣ, που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 27-2-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΘΑΝΟΣ-ΓΠΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ,επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον προπονητή ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Κ. της ομάδας ΓΠΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ, που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 27-2-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΓΠΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΠΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΥ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

-Στον παράγοντα ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ Γ. της ομάδας ΑΕΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ, που δεν απολογήθηκε για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή της 27-2-2019 αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΜΥΡΙΝΑΣ-ΑΕΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από 13-03-2019 έως και την 11-04-2019 καθώς και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Διαβάστε επίσης...

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ