Πρόγραμμα – Αποτελέσματα Α Λήμνου

Α ΓΥΡΟΣ 

1η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ
ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ
- ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ
- ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
- ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
- 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

2η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΓΛΙΤΖΟΣ
ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ
- ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
- 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
- ΨΥΧΟΥΔΗΣ

3η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
- ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ - - ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

4η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
- ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛΙΤΖΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
- 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ
- ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

5η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΙΑ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

6η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

7η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

Β ΓΥΡΟΣ 

8η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΓΛΙΤΖΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

7η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑΣ Α ΓΥΡΟΥ

9η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΓΛΙΤΖΟΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

10η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

12η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

11η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΕΣ

13η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΓΛΙΤΖΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΛΙΤΖΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΕΣ

14η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΓΛΙΤΖΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Γ ΓΥΡΟΣ 

15η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΖΕΣΤΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

16η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΖΕΣΤΑΣ ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

17η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

18η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

19η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ

20η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΓΛΙΤΖΟΣ - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

21η Αγωνιστική

ΗμερομηνίαΑγώνας Ώρα / ΣκορΓήπεδο Διαιτητές Α' Επόπτης Β' Επόπτης Παρατηρητές
ΚΟΝΤΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - - ΨΥΧΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

 

 

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ