Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑ
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ