Γήπεδο: ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ