Γήπεδο: "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ